Kreditna Banka Zagreb

Kreditna Banka Zagreb - Hrvatska kreditna banka

  • Banka

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.

Kreditna Banka Zagreb
Ulica grada Vukovara 74, 10000 Zagreb
Telefon 01/6167-373, telefaks 01/6116-466
VBB 2481000
http://www.kbz.hr

Uprava

Nelsi Rončević – predsjednica, Ivan Dropulić

Nadzorni odbor

Mirjana Krile – predsjednica, Ankica Čeko, Gordana Letica, Irena Severin, Nadira Eror

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Euroherc osiguranje d.d. 19,90
2. Jadransko osiguranje d.d. 16,93
3. Agram životno osiguranje d.d. 16,65
4. Euroleasing d.o.o. 11,42
5. Euro daus d.d. 8,89
6. Euroduhan d.d. 4,19
7. Euroagram nekretnine d.o.o. 4,00
8. Sunce osiguranje d.d. 3,38

Revizor

Nexia revizija d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 1.485.739
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 1.485.739
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 223.764
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 34.439
Dobit/gubitak tekuće godine 11.556
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 12,52%

Od samog početka rada Kreditna Banka Zagreb je intenzivno uključena u domaće i međunarodno tržište novca i kapitala. U lipnju 1994. godine dobila je ovlaštenje Hrvatske narodne banke za obavljanje svih poslova sa stranim sredstvima plaćanja, uključujući i poslove platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom. Krajem iste godine Banka je izravno uključena u S.W.I.F.T. mrežu.
Cilj Kreditne banke Zagreb d.d. je biti Vaš siguran poslovni partner na kojeg se možete uvijek osloniti, biti Banka koja će Vas savjetovati, Vama se prilagoditi, odnosno biti Vaša Banka po mjeri!

Kao članici Koncerna Agram Kreditnoj banci Zagreb d.d. otvaraju se nove mogućnosti za nastavak poslovanja. Istaknuli bismo povećanje baze deponenata, širenje prodajne mreže, razvijanje i prodaju proizvoda iz zajedničke domene Banke i osiguravateljnih društava, dokapitalizaciju Banke te mogućnost spajanja s drugim manjim bankama u Hrvatskoj, čime bi se stvorila jaka domaća bankarska institucija koja bi zauzimala značajno mjesto na tržištu.
Nastojimo s našim klijentima uspostaviti povjerljiv, transparentan poslovni odnos, kako bismo u svim Vašim dilemama financijskog poslovanja i odlučivanja pronašli najpovoljnije rješenje na obostrano zadovoljstvo. Na svaki Vaš zahtjev reagiramo promptno i Vaše zahtjeve rješavamo na najkvalitetniji mogući način. Zbog toga našim klijentima na raspolaganju stoje stručne službe Banke, koje će Vam stručnim savjetima u konkretnim poslovima biti kvalitetan oslonac i dobar partner.

Banka Kreditna Banka Zagreb 22.9.2020

Kreditna Banka Zagreb